הגשמת חלום

יוסף מכונה ע"י אחיו "בעל החלומות" בנימת זלזול, אולם, בסופו של דבר חלומותיו הגדולים אכן התגשמו, ואחיו שמכרוהו על מנת לבטל את האפשרות להתגשמות חלומותיו, השתחוו לו עבור "אלומותיו" (פרנסה).

"וְיוֹסֵ֗ף ה֚וּא הַשַּׁלִּ֣יט עַל־הָאָ֔רֶץ ה֥וּא הַמַּשְׁבִּ֖יר לְכָל־עַ֣ם הָאָ֑רֶץ וַיָּבֹ֙אוּ֙ אֲחֵ֣י יוֹסֵ֔ף וַיִּשְׁתַּֽחֲווּ־ל֥וֹ אַפַּ֖יִם אָֽרְצָה… וַיִּזְכֹּ֣ר יוֹסֵ֔ף אֵ֚ת הַחֲלֹמ֔וֹת אֲשֶׁ֥ר חָלַ֖ם לָהֶ֑ם" (בראשית פרק מב, פס' ו,ט)

הזוהר לומד מהפסוקים העוסקים בחלומותיו של יוסף סוד להגשמת החלומות, ובטרם נביא את דברי הזוהר (במאמרים הבאים), נפתח בהבנת עולם החלומות.

חלומות שווא ידברו !?

מניין נובעים החלומות? לדברי הפסיכולוג הידוע זיגמונד פרויד החולמות נובעים מזיכרונות, חוויות ותאוות אותם אנו מדחיקים.

מי שמדחיק זהו "המודע" ובלילה כאשר המודע מפסיק את פעולתו אותם עניינים מודחקים צפים ועולים.

על חלומות מעין אלו אמרו חז"ל "חלומות שווא ידברו".

אולם, בניגוד לפרויד מדבריהם של חז"ל אנו למדים שלא כל החלומות "שווא ידברו", ישנם חלומות שהנם אחד משישים בנבואה, ועל חלומות מעין אלו היה אומר שמואל בלשון תמיהה "וכי החלומות שווא ידברו? והכתיב (והרי כתוב)- 'בחלום אדבר בו!'".

כלומר, ישנם מספר סוגים של חלומות, ישנם חלומות הנובעים מהצד השפל והמודחק וישנם חלומות שנובעים מהצד הנעלה שבנו – מהנשמה (כך גם סבר קרל יונג שהיה מעותד להיות ממשיך דרכו של פרויד, אולם עקב נטייתו לצד הרוחני דרכיהם התפצלו).

נאמר כך, חלומות אכן נובעים מתת המודע, ותת המודע כולל כל מה שלא מודע לנו – הן את העניינים המודחקים שאיננו מעלים למודעות במהלך היום, והן את העניינים הנעלים מה שמכונה בספרות המקצועית "העל-מודע".

הרב קוק תיאר את שני הפעולות הנ"ל שמתרחשות במהלך השינה, בדברים הבאים:

"השינה, וכל התכונה הטבעית הכללית של הלילה, שהיא גורמת את השינה ומתאימה לה, פועלת על צדדי החיים שבאדם שתי פעולות הפכיות. הצד העליון הרוחני יוכל להתעלות ביותר. חפשי נעשה הדמיון ממסגר החושים, ואם הוא תמיד מקושר בשכל ובחפץ עליון וקדוש, יוכל לצייר ולדמות, לחזות ולהכיר מה שאין ביכלתו בזמן הערות. אבל כח החיים שבגוף חדל קישורו עם הצד הרוחני שבאדם, והוא הולך לבדו, פועל את פעולתו הטבעית, בצורה חשוכה מעורפלת. משני המקומות מתדבקות דוגמאות. אורות צחות, בנשמה העליונה, מזיו שלמעלה. ומחשכים וצחצוחי זוהמה, וקליפות מעביבות, בנפש החיים, מהרפש החשוך שהיתה שרויה בו, בהיותה בוססת בטיט של החיים הגופניים לבדם. והרינו פונים בכל בוקר לשתי העבודות, לטהר את נפש החיים, ולקשר את האורות הנוספים בנשמת האדם העליונה, ולחבר עוד הפעם את שתי הקצוות בהרמוניה הנאותה" (שמונה קבצים, קובץ א, תשס)

לדברי הרב קוק במקום אחר, ישנו עוד סוג של חלומות ואלו הן חלומות הנובעים "מהסגולה שבנפש".

הסגולה שבנפש

לכל אדם ישנה "מסוגלות" לדבר מה, ואותה מסוגלות כמו כל כוח בחיים מבקשת לקבל ביטוי בחיים.

המסוגלות יכולה להיות הייעוד של האדם ויכולה היא להיות התפתחות אישית שנדרשת בעת הזאת מן האדם, כגון- עצמאות, אהבה, הכלה וכדומה.

כאשר האדם הגיע לשלב בחיים בו עליו להוציא אל הפועל כוחות חיים מסוימים אותם כוחות חיים דופקים על דלתי לבבו, ומבקשים לבוא לידי ביטוי.

אולם, מאחר ורובנו עסוקים בטרדות היום-יום בצורה מסיבית ואין לנו פנאי ויישוב הדעת להבחין מה מתרוצץ בתוכנו פנימה, אותה סגולה מופיעה בלילה בזמן שהמוח שקט ופתוח לקלוט את הרשמים הנובעים מתוכנו פנימה, וכפי שביאר זאת הרב קוק:

"ענין ישראל לעולם יש בהם סגולה צפונה שתצא מן הכח אל הפועל לעת קץ … וכל זמן שהם בשפלות, עדיין לא יצאה הסגולה מן הכח אל הפועל, רק היא מסבבת סיבובים איך תצא לפועל. והוא דומה ממש לטבע החלומות, שהסגולה שבנפש מתאמצת לצאת מן הכח אל הפועל ובזה היא מסבבת החלומות" . (מדבר שור, הדרוש הארבעה ועשרים)

במקרה של יוסף הסגולה היא היכולות להיות מנהיג מוצלח בפן הכלכלי (סגולה שהופיע בחלום האלומות) שהשפעתו היא השפעה אוניברסאלית (סגולה שהופיע בחלום השמש, הירח והכוכבים).

אם כן, שתי דרכים לפנינו להכיר את אותה סגולה, דרך אחת היא לפרש את חלומותינו, ודרך שנייה היא פשוט לעצור את שטף החיים ולהתבונן פנימה.

אפשר גם להיות יותר אקטיביים ולשאול את עצמנו שאלה טובה שתעזור לנו להבין מהי הסגולה שבנו שרוצה לבוא לידי ביטוי.

בכל הקשור לייעודנו, ישנם מספר שאלות שנועדו לשם כך, אחת מהן היא השאלה הבאה:

אילו הכל היה אפשרי והיית/ה יודע/ת שאינך יכול/ה להיכשל איך היו נראים חייך, מה היית/ה עושה בחייך?

יתכן ועניתם בשאלה רק על מה תעשו, עכשיו תענו גם על השאלה הבאה שמטרתה לחשוף מה תהיו או יותר נכון מה אתם צריכים להיות ?

איזה אדם אני יהיה כאשר החלום שכתבתי יתגשם?

לזכור את החלום

אחרי שזהינו את "החלום" – את הסגולה שרוצה לבוא לידי ביטוי, עלינו כמובן לחשוב מהם הצעדים שעלינו לעשות על מנת להביאו לידי ביטוי.

אך גם אם עדיין איננו יודעים מהם הצעדים או שכרגע אין ביכולתנו לעשות שום צעד, ישנה עצה חשובה של ספר הזוהר והיא לזכור את החלום.

וכפי שעשה יוסף: "וְיוֹסֵ֗ף ה֚וּא הַשַּׁלִּ֣יט עַל־הָאָ֔רֶץ ה֥וּא הַמַּשְׁבִּ֖יר לְכָל־עַ֣ם הָאָ֑רֶץ וַיָּבֹ֙אוּ֙ אֲחֵ֣י יוֹסֵ֔ף וַיִּשְׁתַּֽחֲווּ־ל֥וֹ אַפַּ֖יִם אָֽרְצָה… וַיִּזְכֹּ֣ר יוֹסֵ֔ף אֵ֚ת הַחֲלֹמ֔וֹת אֲשֶׁ֥ר חָלַ֖ם לָהֶ֑ם" (בראשית פרק מב, פס' ו, ט)

לדברי הזוהר יוסף לא "נזכר" בחלומותיו, אלא זכר את חלומותיו. כלומר, הוא זכר אותם תמיד כל ימי חייו גם בתקופותיו הקשות ביותר בהם לא היה כל הגיון לחשוב שהם אכן יתממשו, ובזכות כך הוא זכה לראות בהתגשמותם, להלן דברי הזוהר ולאחר מכן תרגום חופשי:

"ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם … דהא חלמא דאיהו טבא בעי בר נש לאדכרא ליה דלא יתנשי וכדין אתקיים דהא כמה דאתנשי קמיה דבר נש הכי אתנשי עליה … ועל דא מאן דאתנשי מניה חלמא ולא ידע ליה לא קיימא עליה לאתקיימא, ובגין דא יוסף הוה דכיר חלמיה בגין לאתקיימא בגין דלא יתנשי חלמא מניה לעלם והוה מחכה ליה תדיר" (זוהר פרשת מקץ דף קצט ע"ב)

תרגום חופשי: ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם … הרי שחלום שהוא טוב צריך אדם לזכור אותו שלא ישתכח ובזכות כך יתקיים , כפי מה שאדם שוכח את החלום כך החלום נשכח ממנו … ועל כן, מי ששוכח את חלומו ולא זוכר אותו, חלומו אינו מתקיים, ולכן יוסף היה זוכר את חלומו כדי שיתקיים וכדי שלא ישכח ממנו והיה מחכה (להתגשמות החלום) באופן תדיר"

לדברי הרב קוק הזכירה מחזקת את הסגולה שבנפש, היא מזינה אותה כמו שמים שמזינים עץ, וכאשר הסגולה שבנפש מוזנת ובשלה היא מביאה פירות.

"כל מה שיזכור את החלום הוא מחזיק את הציור ההוא, ומתחזקת בנפשו הסגולה להוציא מהכח אל הפועל את הדבר המרומז בו, ובשכחתו ירפה הציור ותתמעט הסגולה ההיא הצפונה".

אפשר להסביר את ההיגיון שמאחורי הדברים גם בצורה הבאה – הזכירה מכשירה את המסוגלות הפנימית ומחזקת אותה ושהמסוגלות נמצאת היא תופיע כאשר תיווצר ההזדמנות.

וכפי שקרה עם יוסף, יוסף זכר את חלומותיו ובכך חיזק את הסגולה להיות מנהיג ואת האמונה שלו בעצמו, וכל פעם שנוצרה הזדמנות הסגולה באה לידי ביטוי והביאה אותו לתפקיד רם, בתחילה אצל פוטיפר לאחר מכן אצל שר בית הסוהר ולבסוף אצל פרעה.

אם כן, לא נותר לנו אלא לזכור את החלומות והשאיפות הטובים לחזק את הסגולה ולצפות לטוב – להזדמנות בה הסגולה תבוא לידי ביטוי.

אהבת? שתף בבקשה:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב print
פסיכולוגיה בגישה יהודית

תצוגה פנימית

בחקר מדעי ההתנהגות, ישנם מבדקים רבים בהם שואלים קבוצה או קבוצות שונות את אותה שאלה בדיוק, אך בווריאציות שונות. מחקרים אלו מוכיחים כיצד התשובות משתנות

קרא עוד »
פסיכולוגיה בגישה יהודית

מסרים לא מילוליים

הילדים שלי הם הפחדנים הגדולים ביותר מרופא שיניים, הם לא נותנים לאף רופא לטפל בהם. אך הדר בשונה מכולם הייתה אמיצה ולפני כחודשיים התיישבה לטיפול

קרא עוד »
פסיכולוגיה בגישה יהודית

לא ליפול לחוסר אונים

אם האירועים הכואבים והמלחיצים בחיינו פוגעים בבריאותנו? בדורות האחרונים גילו החוקרים את התוצאות המזיקות של רגשות שליליים וביניהם רגשות הלחץ והסטרס. התגלה כי לחץ נפשי

קרא עוד »
פסיכולוגיה בגישה יהודית

ממה אתה ניזון

חיינו מורכבים מגורמים ותוצאות, לכל "תוצאה" קדם גורם שהביא לה. הגורמים הם רבים ולחלקם הגדול אנו לא מודעים. לדוגמא, הידעתם שהשירים שאנו שומעים משפיעים עלינו?

קרא עוד »
פתיחת צאט
שלום , נשמח לעזור בוואטסאפ