בוגרים ממליצים על המכללה

וידאו המלצות הבוגרים

המלצות חמות מהבוגרים שלנו

המלצת הרב אורי שרקי שליט״א

הרב אורי שרקי, מרבני מכון מאיר ויו"ר ברית עולם – המרכז העולמי לבני נח.

"גדול הוא הצורך בחשיפת שורשי תורת הנפש ממעמקי הספרות הפנימית של עמנו. יפה עשה ר' יוגב שמחון הי"ו שסלל דרך לבירור החשוב הזה, שבודאי רבים ישאבו ממנו רוח חדשה".