אמצעים שמקדשים את המטרה

כיצד יתכן שבנים להורים יראי שמים המקפידים על קלה כבחמורה, יוצאים בשאלה, בעוד בנים להורים שאינם מקפידים כל-כך ממשיכים לשמור על מסורת אבותם? את השאלה הזו שאל אותי אדם ירא שמים שבניו לא הלכו בדרכו. הוא לא שאל רק על עצמו, הוא שאל באופן כללי, השאלה הייתה על הנהגת הבורא, כיצד יתכן שהקב"ה משלם רעה […]

פתיחת צאט
1
אנחנו בוואטסאפ לשירותך
לשיחה בוואטסאפ לחצו כאן